รศ.ดร. พูนพัฒน์ พูนน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คว้า 4 รางวัล การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน European Exhibition of Creativity and Innovation << EUROINVENT 2017 >> ณ เมือง IASI, ROMANIA


ปรับปรุงข้อมูล : 14/6/2560 13:34:40     ที่มา : งานบริการวิชาการและวิจัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 545

ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัย 

รศ.ดร. พูนพัฒน์ พูนน้อย  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และ รศ. ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ จากคณะวิทยาศาสตร์  

คว้า 4 รางวัล การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน European Exhibition of Creativity and Innovation << EUROINVENT 2017 >> ณ เมือง IASI, ROMANIA

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560

โดยได้รับรางวัล 4 รางวัล
1. Gold Medal Award from IX EUROINVENT 2017 at IASI, Romania
2. Gold Medal Award from Malaysia Research & Innovation Society (MyRis)
3. Special Award from Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills
4. The Politehnica Innovation Award from University Politehnica of Bucharest

สนับสนุนโดย
สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP)
Association of Thai Innovation and Invention Promotion

ข้อมูลจาก : http://www.atip-thailand.org

ข่าวล่าสุด

แจ้งผลโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

22/2/2561 15:47:31
192

ประกาศคณะวิศวฯ เรื่อง เรื่อง งบประมาณสนับสนุนการบริหารหน่วยวิจัย งปม.2561

7/12/2560 16:35:33
219

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เงินรายได้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร งปม.2561

7/12/2560 16:17:37
179

ประกาศคณะวิศวฯ เรื่อง การจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย (Research unit)

7/8/2560 20:11:57
175

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

30/6/2560 11:42:22
343

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

15/6/2560 15:29:48
240

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุน ในโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ประจำปี 2561

14/6/2560 13:47:29
254

สกว. เปิดรับสมัครทุนวิจัย จำนวน 4 ประเภทโครงการ

14/6/2560 13:41:19
212

รศ.ดร. พูนพัฒน์ พูนน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คว้า 4 รางวัล การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน European Exhibition of Creativity and Innovation << EUROINVENT 2017 >> ณ เมือง IASI, ROMANIA

14/6/2560 13:34:40
546

ประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

20/1/2560 12:54:24
383